Teostusjoonised ja digitaliseerimine

Pakume teostusjooniseid kõikidele tehnosüsteemidele. Oleme kokku puutunud kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega, elektripaigaldistega, kaasajastanud / digitaliseerinud erinevaid jooniseid ja projekte. Aitame sisse joonestada ja modelleerida teisigi klientide soovitud lahendusi ja tooteid.

Meie pakutavad teenused

01.

KVVK

Koostame teostusjooniseid kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidele. Oleme kokku puutunud paljude erinevate hoonete ja rajatistega.

02.

Elektripaigaldis

Koostame teostusjooniseid valgus- ja jõupaigaldistele ning kilbiplaane.

03.

Digitaliseerimine

Aitame digitaliseerida vananenud paberkandjal olevaid jooniseid. Joonised väljastatakse kliendile sobivas formaadis (nt .dwg ja .pdf).

04.

Vastavalt kliendi soovile

Aitame joonestada või modelleerida erinevaid jooniseid ja lahendusi vastavalt kliendi soovile. Võimalik on visualiseerida erinevaid lahendusi näiteks mudelisse (3D).

Soovid hinnapakkumist või konsultatsiooni?