Soojustagastusega ventilatsioon

Mida see endast kujutab - soojustagastusega ventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon ehk tähtis komponent hoone sisekliima tagamiseks.

Energia taaskasutus ei hõlma ainult päikese- või tuuleenergia toomist meie igapäeva ellu. Kasutades ära võimalikult palju energiat mida oleme juba tootnud on samuti keskkonnasäästlik ja aitab vähendada oluliselt energiakulusid. Selles artiklis peame silmas põhiliselt soojus- ja elektrienergiat.

Ilma soojustagastuseta puhutakse ruumist võetav soe saastunud õhk otse õue ja asendatakse õuest võetava puhta külma õhuga. Väljast võetavat õhku soojendatakse seejärel ainult kalorifeeriga (väiksematel seadmetel üldiselt elektrikalorifeerid) ja puhutakse uuesti tuppa. Sõltuvalt hoone suurusest ja vahetatava õhu hulgast kulub õhu soojendamisele märgatav hulk energiat ja seeläbi ka raha.

Soojustagastusega ventilatsioon kasutab ära juba toodetud soojusenergiat ja suunab selle hoonesse tagasi. Selle asemel, et ruumist tulev soe õhk puhuda otse välja suunatakse see läbi soojustagasti. Seal annab soe õhk ära suure osa enda soojusenergiat palju külmemale välisõhule. Soojustagastis üldiselt välditakse õhkude segunemist ja toimub ainult soojuse (ka niiskuse*) ülekanne. Sõltuvalt soojustagasti tüübist ja omadustest suudab ta ära kasutada kuni 90% ruumist tuleva õhu soojusenergiast.

*Teatud tüüpi soojustagastid annavad edasi ka niiskust. Talvel langeb õhu niiskus väga madalale ja võib tekitada inimestes ebamugavustunnet. Seetõttu on hea ära kasutada ka ruumis tekkivat liigniiskust.

Soojustagastusega ventilatsioon

Kus kasutada soojustagastusega ventilatsiooni?

Soojustagastusega ventilatsiooni tuleks kasutada kõigis uutes ja renoveeritavates hoonetes. Olgu selleks eramajad, korterelamud, büroohooned, haiglad või lasteaiad. Tänapäeval ei ole ilma spetsiifiliste põhjusteta soojustagastuseta ventilatsiooni kasutamine mõeldav.

Soojustagastusega ventilatsiooni eelised:

  • Väiksemad kütte- ja/või elektriarved
  • Komplektne automaatika teeb kasutamise mugavaks
  • Keskkonnasäästlik
  • Värske õhk toas
  • Võimalus ühendada nutikodu süsteemiga
  • Õige seadistuse korral ei teki tuuletõmmet
  • Hea enesetunne
  • Parem sisekliima
  • Alati kliendile sobiv lahendus
  • Kiire tasuvusaeg võrreldes ilma soojustagastuseta ventilatsiooniga

Enim kasutatavad ventilatsiooni soojustagastid:

Rootorsoojustagasti

Kõige suurema kasuteguriga. Olemuselt on ta nagu suur ratas, mis pöörleb ja võtab endasse väljatõmmatavast õhust soojuse ja juhib selle sissepuhutavasse õhku. Enim leiab kasutust eramajades ja korterites.

Plaatsoojustagasti

Õhk juhitakse läbi üksteise lähedal paiknevate plaatide. Väljatõmmatav soe õhk soojendab plaadid üles ja õuest võetav külm õhk soojendatakse seal üles. Kasutatakse näiteks korterelamu ühises ventilatsiooniseadmes.

Vahesoojuskandjaga soojustagasti

Kasutatakse üldiselt suuremate süsteemide puhul, kus ei ole absoluutselt lubatud õhuvoolude segunemine. Kõige madalama kasuteguriga. Süsteemis kasutatakse nii soojuskandja torustikku kui tsirkulatsioonipumpa. Sissepuhke- ja väljatõmbetorustik võivad paikneda üksteisest eemal.

Millist soojustagastusega ventilatsiooniseadet valida?

Meie poolt projekteeritavates ja ehitatavates hoonetes soovitame kasutada Eesti kliimas ennast juba tõestanud seadmeid. Seadme töös võib olla olulisi erinevusi vastavalt millisesse kliimasse ta mõeldud on. Näiteks lõunamaades kasutatavad seadmed ei sobi üldjuhul Eestis kasutamiseks. Soojustagastusega ventilatsiooni ajuks võib pidada just seadet ja seetõttu peaks erinevaid valikuid hoolikalt kaaluma. Enne soojustagastusega ventilatsiooniseadme valimist soovitame alati konsulteerida eriala spetsialistiga, kes mõistab ka seadme spetsiifilisi omadusi.

Mõned laialdasemalt levinud seadmete tootekataloogid leiad sirvimiseks siit:

Komfovent – Tootekataloog

Systemair – Tootekataloog

Soojustagastusega ventilatsioon eramaja

Soovid hinnapakkumist või konsultatsiooni?