Kasutustingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.teche.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja internetiaadressi www.teche.ee operaator ja omanik Teche OÜ, registrikood 14795405, (edaspidi Teche) vahelisi kaupade ostmisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2 Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja Teche õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.3 Techel-l on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.teche.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.4. Teche veebipoes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

2. Hinnakiri

2.1. Teche veebipoes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti).

2.2. Teche jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Teche veebipoes saab tellimuse eest tasudes määrata endale sobiva maksemeetodi. Täpsem valik maksemeetoditest on kättesaadav ostu vormistamise vaates.

3.2. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi” seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada nuppu „Vormista ost“, kus Klient peab sisestama küsitud andmed, et Teche saaks vajalikud tarneandmed ja Kliendiga vajadusel ühendust võtta.

3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.6. Pärast tellimuse kinnitamist vajutades nupule „Maksma“ koostab süsteem Kliendile tellimuse, mida on võimalik tasuda pangalingiga, krediitkaardiga või järelmaksuga. Kui Klient on tasunud tellimuse eest, siis tellimust enam muuta ei saa.

3.7. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimusel näidatud summa 100% laekumisest Teche arvelduskontole.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Teche veebipoes kasutatavad tarneviisid ja nende hinnakiri on kättesaadav toote pakkumise lehel ning ostukorvis tarneviisi valiku tegemise lehel.

4.2. Vastavalt Kliendi poolt valitud tarneviisile ja sisestatud sihtkohale toimetab Teche kauba kohale ostukorvis või tellimuskinnituses märgitud ajaks.

4.3. Teche kohustub Klienti koheselt tarneaja muutumisest teavitama.

4.4. Sihtkoha muutumisest on Klient koheselt kohustatud teavitama Teche-d.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Teche ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Juhul kui Klient valib tarneviisiks Kullerteenuse, siis Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Teche üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Teche kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@teche.ee või helistada kontakttelefonile +372 5649 4986.

4.8. Teche-l on õigus jätta juba tellitud kaup kätte toimetamata, kui kaup on laost otsa saanud. Kui Teche-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Teche esindaja Kliendiga ühendust ning pakub välja alternatiivvariandi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui Klient ei soovi soetada tellitud kauba asemel alternatiivvariandina pakutavat kaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Teche tellitud kauba eest juba tasutud summa Kliendile (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest Teche kontole.

5. Kauba tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja avamata originaalpakendis, pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist.

5.3. Taganemisavaldus tuleb saata Teche-le e-posti aadressil info@teche.ee tähtaegselt (s.o 14 päeva jooksul). Kauba tagastamise tavalised kulud kannab Klient kuni summa ulatuses, mis vastab 100 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud kaup ei vasta tellimusele. Tagastamisele ei kuulu transpordikulu.

5.4. Tagastatavat kaupa saab soovi korral vahetada uue toote vastu Teche e-poe tootevalikust. Vahetatava toote kättetoimetamise transpordikulu eest tasub Klient.

5.5. Teche kannab kauba tagastamisel tasutud summa Kliendile tagasi 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingust taganemise teate kätte saamisest ja eeldusel, et selle aja jooksul on tagastatav kaup jõudnud Teche-ni. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine Teche e-poele. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab Teche toote eest tasutud summa tagasi koos transpordimaksumusega.

5.6. Kui tagastatav toode on halvenenud asjaoludest, mis ei ole tingitud Teche-st vaid toote mittesihipärasest kasutamisest või muudest asjaoludest (nt pakend on rikutud), on Teche-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemise ulatuses Kliendi poolt toote eest tasutud summa Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

6. Vääramatu jõud

6.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

7. Isikuandmed

7.1. Kliendi poolt Teche-le edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse Teche veebipoe kliendiandmebaasi ning kasutatakse vaid müügilepingu täitmiseks. Teche jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile ja telefonile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist teche.ee andmebaasist.

7.2. Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise või makseviis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

8. Lõppsätted

8.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Kehtiv alates: 01/01/2023